Beretning om Rigets
Distriktsfængsler

04 - Innholdfortegnelse

HJEM

 


<03 05>


PERM I

Blad nr. Tittel og emne Ark nr.
 
”Til det Kongelige Norske Justitsdepartement”,
betenkning omkring de ny distriktsfengslenes utforming og utførelse, datert 21. Februar 1859

1 - 2
  ”Beskrivelse af Fængselsbygningerne”,
datert 21. Februar 1859
2 - 3
  ”Beregninger over Omkostningerne ved Opførelsen af de paa vedlagt Tegninger fremstillede Fængsels- bygninger af forskjellig Størrelse og Bygnings- maade.”
No. 1. Fengsel med 8 enkeltceller, hvor både cellebygningen og rettslokalebygningen er oppført i mur.
4 - 5
Blad 1 Tegninger til fengsel No. 1.
6 - 8
  Beregninger over omkostninger ved No. 2. Fengsel med 8 enkeltceller, hvor cellebygningen er oppført i mur og rettslokalebygninger er av laftetømmer. 9
Blad 2 Tegninger til fengsel No. 2. 9 - 12
 

Beregninger over omkostninger ved No. 3. Fengsel med 8 enkeltceller, hvor både cellebygningen og rettslokalebygningen er av laftetømmer.

 

13
Blad 3 Tegninger til fengsel No. 3. 14 - 16
  Beregninger over omkostninger ved No. 4. Fengsel med 12 enkeltceller, med separat cellebygning og rettslokalebygninger som begge er oppført i mur. 17
Blad 4
Tegninger til fengsel No. 4.
18 - 20
  Beregninger over omkostninger ved No. 5. Fengsel med 12 enkeltceller, hvor cellefløyen og rettslokale-fløyen er i ett og samme bygg som er oppført i mur. 21
Blad 5 Tegninger til fengsel No. 5 22 - 24
Blad 6 Tegninger til fengsel No. 6. Grunnplan. 26 - 28
Blad 7 Tegninger til fengsel No. 6. Fasader og tverrsnitt. 28 – 30
  Beregninger over omkostninger ved No. 7. Fengsel med 24 enkeltceller, hvor hele anlegget er oppført i mur. 30 -31
Blad 8 Tegninger til fengsel No. 7. Grunnplan. 31 - 33
Blad 9 Tegninger til fengsel No. 7. Fasader og tverrsnitt 34 – 35


PERM 2

Blad nr. Tittel og emne Ark nr.
 

Beregninger over omkostninger ved No. 8a. Fengsel med 36 enkeltceller, hvor hele anlegget er oppført i mur.
36
  Beregninger over omkostninger ved No. 8b. Fengsel med 40 enkeltceller, oppført på samme måte som No. 8a, men hvor cellefløyen forlenges tilsvarende bredden av en ekstra enecelle. 36
  ”Udkast til almindelige Bestemmelser om Districtsfængslernes Indretning”, av 1859.
37
Blad 10 Tegninger til fengsel No. 8a. Grunnplan. 38 - 40
Blad 11 Tegninger til fengsel No. 8a. Fasader og tverrsnitt.
40 - 42
 
Beregninger over omkostninger ved No. 9. Fengsel med 40 enkeltceller, hvor cellebygningen er oppført på annen måte enn No. 8b
42 - 43
  Blad 12 Tegninger til fengsel No. 9. Grunnplan, kjelleretasje og 1. etasje 43 - 46
Blad 13 Tegninger til fengsel No. 9. Grunnplan, 2. etasje og loftsetasje. 47 - 49
Blad 14 Tegninger til fengsel No. 9. Fasader og tverrsnitt. 50 - 51

Blad 15


”Opvarmningen og Ventilationen af Fængslerne.”
52 - 55
Blad 16
”Opvarmningen og Ventilationen af Fængslerne.” Ovnen.
55 - 57
Blad 17
”Opvarmningen og Ventilationen af Fængslerne. Detail af Ovnen i virkelig Størrelse.”
58 - 59
Blad 18 ”Fangecellers Privetindretning og Detail til Cellens Vinduer.”  
Blad 19 ”Dør til Fangecellerne”, og ”Fangecellerne. Skidser.”  
  ”Kongelig Resolution af 29de October 1859 angaaende Indretning og Udstyr af Districts-fængslerne.