Beretning om Rigets
Distriktsfængsler
av Knut Even Isaksen

 1. Om materialet
 2. Innledning

 3. Lovgrunnlag

 4. INNHOLD

 5. Forslag til
  departementet

 6. Beskrivelse av
  bygningene

 7. Omslagsside

 8. Blad 1
 9. Blad 2
 10. Blad 3
 11. Blad 4
 12. Blad 5
 13. Blad 6-7
 14. Blad 8-9
 15. Blad 10-11
 16. Blad 12-14
 17. Blad 15-17
 18. Privet
 19. Cellevinduer
 20. Celledører
 21. Korridor
 22. Fasader
 23. Cellene
 24. Signalutstyr
 25. Luftegård

 

 


Materialet på disse sidene er samlet og arkivert av Knut Even Isaksen.

Emne/innhold: Beskrivelse av 56 distriktsfengsler, bygget etter Lov om fengselsvesenet av 1857. Også kalt 1860-fengslene.

Innsamlingsperiode: 1978-2006.

Odningsprinsipp: Blad.

Hvis ikke annet er oppgitt på sidene, har Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS alle rettigheter til materialet.

  Nettredaksjon: ottar.evensen@krus.no